NEN 8012 introductie

Op 1 juli 2013 is de Europese verordening voor bouwproducten, de Construction Products Regulation (CPR) ingegaan. Ook elektrische kabels die bedoeld zijn voor vaste installatie in bouwwerken gaan in de toekomst vallen onder deze CPR met betrekking tot hun gedrag bij brand.

Wat is CPR – NEN 8012?

De nieuwe CPR is een norm voor de brandclassificatie van kabels en elektrische leidingen in bouwwerken. De afkorting CPR staat voor Construction Product Regulation, ruw vertaald is het een verordening voor bouwproducten. In Europa is de CPR bekend als de norm EN 50575 (CPR). In Nederland is hiervoor NEN 8012 opgesteld. Het doel van de norm is om meer uniformiteit en duidelijkheid te creëren omtrent het brandgedrag van kabels en elektrische leidingen. En om de schade als gevolg van brand van en via elektrische leidingen zoveel mogelijk te beperken.

Kabels worden hierbij geclassificeerd in verschillende (brand)klassen. Wanneer welke (brand)classificatie moet worden toegepast is verantwoordelijkheid van Europese lidstaten zelf. In Nederland is hiervoor NTA 8012 beschikbaar. Deze wordt nu aangepast aan de CPR-verordening en zal gepubliceerd gaan worden als NEN 8012.

NTA 8012 versus NEN 8012
Ten opzichte van zijn voorganger, NTA 8012 kent NEN 8012 de volgende wijzigingen:

• De risicoanalyse met wegingsfactoren is aangepast, of, naar keuze, er kan gebruik worden gemaakt van een stappenplan in combinatie met flowcharts;
• De bezettingsgraadklasse is vervangen door de indeling voor uitwendige invloeden volgens NEN 1010 met betrekking tot ontruimingsmogelijkheden;
• De relatie tussen NTA 8012, NEN 1010 en het Bouwbesluit is toegevoegd;
• Een beschrijving van de betekenis van brand- en rookklassen is toegevoegd;
• Additionele classificatiecriteria “corrosiviteit/zuurgraad” en “vallende brandende deeltjes” zijn toegevoegd

Binnen CPR wordt onderscheid gemaakt tussen “hoe reageert de kabel bij brand” en “functiebehoud”. NEN 8012 heeft betrekking op hoe kabels reageren bij brand.
Voor kabels wordt in CPR onderscheid gemaakt in de Euroklassen (ca) A, B1, B2, C, D, E en F, in overeenstemming met de klassen A t/m F voor bouwproducten. Voor de Nederlandse situatie beperkt de NEN 8012 zich tot vier classificaties die in de tabel hieronder blauw zijn gemarkeerd. In de tabel daaronder is het brandrisico van de vier brandklassen weergegeven.

Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar de brandvoortplanting en warmteafgifte, rookontwikkeling, vallende deeltjes en de zuurgraad. Door dit beter in beeld te krijgen moet het makkelijker worden om de juiste kabel bij het juiste gebouwtype te kiezen. De brandklasse hangt namelijk samen met de risicosituatie van een gebouw.

Brandproeven

De basis van de brandclassificatie zijn afspraken die zijn gemaakt over de testmethoden. Hierdoor wordt elke productfamilie van elke kabelfabrikant op dezelfde manier op brandgedrag getest. Bovendien worden de testresultaten gevalideerd door een aangemelde instantie die vermeld staat in de prestatieverklaring van het product (DoP).

Samengevat:

  • Brandproeven voor elke product familie
  • Volgens nieuwe vastgelegde CPR testmethoden
  • Validatie door aangemelde instantie (notified body) genoemd in DoP
  • Uitkomsten leiden tot indeling in een brandklasse

Brandvoortplanting, warmte-afgifte, rookontwikkeling, vallende brandende deeltjes en corrosiviteit/zuurgraad hebben invloed op de brandclassificatie. Het verschil in rookontwikkeling tussen de halogeenhoudende (PVC) installatiekabel en de halogeenvrije (LSZH) installatiekabel heeft veel invloed op de CPR brandclassificatie.


Producten met NEN 8012 goedkeuring:


Gerelateerde artikelen: